Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Dette er et fag både på vg1 og vg2 der du kan få mulighet til å lære deler av faget gjennom praksis i bedrift.

Gjennom YFF i bedrift får du vist interesse og engasjement, for arbeidsgiver er det en fin mulighet til å finne en framtidig lærling.

Det blir ofte gjort avtaler om læreplass etter endt YFF periode i bedrift.

YFF i bedrift gir deg mulighet til å prøve ut aktuelle lærefag.