Hvordan søke læreplass

Søke læreplass

Det viktig at du registrerer søknad om læreplass via vigo.no. innen 1. mars. Dette er kun en registrering og fører ikke automatisk til en læreplass.
Det er viktig at du selv tar initiativet til å få læreplass.

Skriv en enkel søknad der du forteller litt om deg selv og hvorfor du søker jobb hos den aktuelle bedriften. Det er viktig at ikke søknaden bærer preg av "masseproduksjon"

CV er en oversikt over din formelle og uformelle kompetanse. Formell kompetanse er vitnemål og attester. Uformell kompetanse går mere på hvem du er, hva du står for og ting du har lært deg gjennom andre aktiviteter enn jobb og skole. Det finnes mange maler på oppsett av CV på internett.

Finn faget og bedriften du ønsker læreplass i, ring bedriften og fortell at du tenker å søke læreplass hos dem. Spør om du kan komme og levere søknaden eller om de ønsker å få den tilsendt på e-post eller i posten.

Ønsker du læreplass i en bedrift som ikke har hatt lærling før, tar du kontakt med ditt lokale OTEK-kontor for å høre hvordan du skal gå fram.

Ledige læreplasser kan du finne ved å klikke deg inn på våre medlemsbedrifter.

Du kan sortere på kontor, sted og fag for å korte ned på listen!