Kontor

Målet vårt er å gi de unge som søker til våre bransjer de beste muligheter for en god opplæring, slik at de blir dyktige fagarbeidere og positive medarbeidere.

Et opplæringskontor eies av medlemsbedriftene og sørger for at opplæringen skjer i samsvar med godkjente læreplaner. Gjennom lærekontrakt med et opplæringskontor, er du som lærling sikret veien frem til fag-/svenneprøven.

Oppløringskontorene benytter seg av godkjente lærebedrifter som er villige til - og kan - tilby en meningsfylt opplæring med kvalitet. Lærlingene må være aktive, interesserte og villige til å lære. Det opplæringskontorenes oppgave og ansvar å påse at den samlede læretiden dekker alle elementene i læreplanen.

Bli lærebedrift

Vil du utvikle bedriften, samtidig som du kan være med å forme og utvikle fremtidens fagarbeider?

LES MER

Søke læreplass!

LES MER