Oppmelding til fagprøve

Oppmelding

For lærlinger og fagbrev på jobb

  • Lærebedriften eller opplæringskontoret har ansvar for oppmelding til fag- eller svenneprøve
  • Oppmelding sendes til fylkeskommunen i god tid før gjennomføring av fagprøven.
  • Fylkeskommunen godkjenner oppmelding og gir beskjed til prøvenemnda.
  • Prøvenemnda er ansvarlig for gjennomføring av fag- og svenneprøve

For Praksiskandidater
Praksiskandidater er selv ansvarlig for å melde seg opp til fag- eller svenneprøve. Oppmeldingsskjema finner du ved å gå inn på nettsiden til din fylkeskommune.

LÆRLING

Dine muligheter

FAGBREV FOR VOKSNE

Fagbrev og praksiskandidat

VEIEN VIDERE

Veien videre etter fagbrev

Med øye for fremtiden

Som lærling har du rettigheter, men også noen plikter som forventes av deg som arbeidstaker.

LES MER

Hvordan skaffe lærlingplass

Hvis du allerede vet om en bedrift du kunne tenke deg å jobbe i, kan det være lurt å være i forkant. Her er noen tips til deg som vil få lærlingplass.

LES MER

Søke læreplass!

LES MER