Om oss

OTEK Midt og Sør-Troms er et felles kontor som flere industribedrifter startet for å kvalitetssikre opplæring i bedrift, rekruttering av fagarbeidere og voksenopplæring i bedrift. OTEK Midt og Sør-Troms koordinerer og tilrettelegger informasjon til ungdom, foreldre, skoler og andre angående utdanning og yrke.

Se vår interaktive brosjyre