Styret for OTEK Nord

Medlemsbedriftene velger styret for OTEK Midt og Sør-Troms på sitt årlige årsmøte.
Styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer fra medlemsbedriftene. I tillegg kan representanter fra Fylkeskommunen, Utdanningsavdelinga være observatør på styremøte og årsmøte.

Styret året 2023-2024:
Styreleder: Per Einar Storhaug (Hamek)
Styremedlem: Even Nilsen (Cargill/Ewos)
Styremedlem: Tore Reiersen (Nortura)
Vara: Lars-Gøran Nikolaisen, (Salmar InnovaNor)
Vara: Tommy Kristiansen (Finnfjord AS)