Stikkord: læreplass

200 LEDIGE LÆREPLASSER

Lærebedriftene i OTEK Nord i Trøndelag har meldt inn en intensjon om å ta inn 200 nye lærlinger i 2022.

Dette er rekord og en gedigen mulighet for mange ungdommer til å skaffe seg gullbilletten inn til et spennende og utviklende arbeidsmiljø, med fokus på det grønne skiftet og ny teknologi.

Lærebedriftene er lokalisert i hele Nord-Trøndelag og det er ledige læreplasser i over 20 ulike fag.

Bruk oversikten med synliggjøring av alle lærebedrifter. Filtrer på fag, sted og ledige læreplasser. Hver bedrift ligger nå med oppdatert informasjon om ledige læreplasser i ulike fag.