Besøk fra Rjukan vgs, TEK klassen.

Besøk av elever og omvisning på bedrifter er alltid verdifullt. Elevene meldte tilbake at de satt igjen med mange nye og gode opplevelser.

Elevene besøkte Opplæringssenter for yrkesfag, og to bedrifts besøk, KSM AS,SPOT AS. Gode opplevelser og prøving av Tig sveising.

Besøk hos SPOT AS