Qmatec Drilling AS i Åmot satser nå 105 millioner

ÅMOT: Qmatec Drilling AS i Åmot satser nå 105 millioner kroner på et nytt bygg, 36 meter bredt og 120 meter langt. Høyden er likevel det viktigste.

Jarle Pedersen

Hjørnesteinsbedriften, antakelig den mest betydningsfulle i Vinje og regionen, har vokst ut av dagens lokaler – etter en rekke påbygninger de siste 50 årene.

En av de viktigste oppdateringene i det nye bygget vil være en ny kran. Dagens kran har en kapasitet på kun fire tonn, den nye kan løfte 30 tonn.

Qmatec Drilling har produsert borerigger siden 1966, da selskapet het Nemek. I dag spesialiserer bedriften seg på å bygge rigger som primært brukes til vannboring, energiboring og fundamentering, enten det skal bores vertikalt eller horisontalt.

Onsdag var det kakefest i produksjonslokalene – da var det 100 prosent klart at finansieringen av nybygget var i orden. Innovasjon Norge har gitt 45 millioner i diverse lån og tilskudd, mens Vinje kommune har kjøpt aksjer i Qmatecs eiendomsselskap til en verdi av 25 millioner kroner. Resten finansieres gjennom egne midler og ytterligere banklån.

Formidabel vekst

Det er Kjell Arne Grønås som er hovedeieren i Qmatec Drilling – han sitter i dag på 83,5 prosent av aksjene. Sammen med daglig leder Tor Olav Kyrkjebø har han lagt en plan på at de nye produksjonslokalene skal stå ferdig i løpet av første kvartal 2025.

– Prosjektet har en totalramme på 105 millioner kroner. Hovedproduktet vårt er boremaskiner for entreprenørbransjen, men vi leverer også maskiner til fundamentering av jernbaner. I Norge og Sverige har vi også service og ettermarkedet på maskinene, sier Grønås.

Grønås sier Qmatec de siste årene har opplevd en formidabel vekst, i snitt 15 til 20 prosent hvert år. Dagens lokaler og påbygg begynner å bli upraktiske og for små.

– Alt blir bare større og større ettersom vi utvikler oss og kommer inn på markeder i utlandet. Vi produserer i dag utstyr som veier 60 tonn, mens krankapasiteten vår er på fire tonn. Det betyr at vi i dag må jobbe litt tungvint for å få dette til. I tillegg er maksimal takhøyde åtte meter, mens noen boremaskiner er 12 meter høye – inntrukket. Det betyr at vi må montere maskinene ute for å ferdigstille dem, sier Kyrkjebø.

Det nye bygget blir 36 meter bredt, 120 meter langt (4320 kvadratmeter grunnflate) og vil ha varierende takhøyde, men 15 meter på det maksimale. I tillegg blir det tre etasjer med kontorer og møterom. Vinteren 2025/2026 kan altså alt av monteringsarbeid skje innendørs.

Boreriggene som produseres på Åmot varierer i pris etter formål og størrelse, men koster vanligvis mellom tre og 10 millioner kroner per stykk.

Kan bli 70 ansatte

Det gamle bygget til Qmatec skal leies ut seksjonsvis til andre bedrifter som har plassbehov når Qmatec flytter ut. Det er et stort behov for tilgjengelige bedriftslokaler i Vest-Telemark.

Opparbeidelsen av tomta der nybygget skal stå er allerede i full gang, og ligger mellom 500 og 600 meter i luftlinje fra dagens hovedsete.

– I dag har vi 45–46 årsverk ansatt i Qmatec, en økning på rundt 15 årsverk de siste fem årene. Omsetningen har økt fra 60 millioner kroner til 160 millioner i 2023. Dette er hovedårsaken til at vi bygger nytt. Vi har rett og slett møtt veggen i dagens lokaler. Vi ser for oss at vi skal kunne øke produksjonskapasiteten to til tre ganger dagens i de nye lokalene, sier Kyrkjebø.

– Vi jobber aktivt med å komme inn i nye markeder i utlandet – England er et sted vi har lagt ned mye ressurser i – slik at vi er forberedt på å ta ut veksten når det nye produksjonslokalet står ferdig, sier Grønås.

– Da vi dimensjonerte nybygget tok vi høyde for at vi på sikt kan bli 70 ansatte, sier Kyrkjebø.

Mer effektive

I dag lagrer Qmatec råvarene sine «litt her og litt der», fordelt på en rekke lager. Det gjør at man mister litt kontroll over hva man har og ikke har av deler. Selskapet har ifølge eget arkiv over 40 000 deler de må ha oversikt over.

– Det er den interne logistikken som kommer til å bli den store effektiviseringen for Qmatecs del. Teller man kvadratmeter på det gamle og det nye bygget er det ikke så stor forskjell, men logistikken blir helt annerledes.

– Vi kommer til å få en vanvittig mer effektiv produksjon, sier Grønås.

– Hva slags ansatte trenger dere fremover?

– I dag har vi ansatt lakkerere, sveisere, platearbeidere, industrimekanikere, anleggsmekanikere, bilmekanikere, automatikere, elektrikere og maskiningeniører. Det unike her er at vi stort sett har alle under ett tak. I utlandet er denne type produksjon mer spredt, sier Kyrkjebø.

Grunnen til at man har egne lakkerere er at Qmatec tilbyr å male maskinene i kjøperens egne firmafarger. Det er det ikke så mange som gjør.

– Det vi er mest kjent for i markedet er likevel kort leveringstid. Vi ligger på rundt halve leveringstiden til våre konkurrenter. Dette skjer fordi vi har kompetansearbeidsplasser og fagarbeidere, sier Grønås.

Han sier Qmatec også satser mye på lærlinger. De siste tre årene har de hatt inne mellom tre og fem lærlinger i året.

Både Grønås og Kyrkjebø skryter av Vinje kommune og hvordan byggesaken og aksjekjøpet har blitt gjennomført.

– Næringssjefen har gjort en fantastisk jobb for å legge ting til rette. Rådmannen har fulgt opp og teknisk etat har jobbet kvelder og helger for å bli à jour i prosessen. Ordføreren har stått på og både formannskap og kommunestyre har banket ting igjennom og vært positive. Dette er helt unikt i kommunal sammenheng, spør du meg, sier Grønås.