Er du interessert i å kombinere historie med læreplass?

Da er kanskje Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter stedet du skal gå i lære.

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter (BDF) er en stiftelse opprettet av Kristiansand kommune; Vest-Agder fylkeskommune og Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet den 28.februar 1990. Bredalsholmen ble i 1996 etablert som nasjonalt fartøyvernsenter for verneverdige fartøy bygget i stål. Ved senteret holdes levende flere gamle håndverksteknikker knyttet til stålskipsskipsbygging. Aktiv bruk av den gamle tørrdokka fra 1876 med tilstøtende verkstedsbygninger, kaianlegg, kraner og andre tekniske innretninger, bidrar til vern av anlegget som teknisk og industrielt kulturminne. 

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter har til enhver tid flere lærlinger som de hjelper frem til å bli dyktige fagarbeidere. Lærefagene som du kan ta fagbrev i er industrimekanikerfaget og platearbeiderfaget. Du vil også få med deg mye interessant historiekunnskap gjennom læretiden!

Bli bedre kjent med dokka her: https://www.bredalsholmen.no