Nye lokaler

Det skjer mye nytt i OTEK sør i Trøndelag om dagen. Bygget vi har holdt til i de siste 10 årene skal rives og vi var derfor nødt til å finne oss nye lokaler. Vi valgte å se på dette som en mulighet til å etablere et Teknologihus der vi kan rendyrke et miljø rundt teknologifagene.

Vi tok over nye lokaler i Østre Rosten 84 f den 1. desember.

Hele desember og deler av januar har gått med til oppussing og resultatet ble virkelig bra. Når korona-situasjonen bedrer seg ønsker vi lærlinger, faglig ledere og samarbeidspartnere velkommen. Vi ønsker oss et gryende liv i våre lokaler og jobber for å øke aktiviteten på kurs og møter.