Hvor blir det av søppelet?

Det spørsmålet kan mange av OTEK Agder sine lærlinger svare på.

Returkraft AS holder til utenfor Kristiansand og driver et energigjenvinningsanlegg som ble satt i drift i 2010. Anlegget mottar og energi gjenvinner restavfall fra husholdninger og bedrifter i hele regionen. Farlig avfall mottas fra hele landet. Årlig håndteres 130 000 tonn restavfall og spesialavfall.

Returkraft tar et stort ansvar for fremtidens fagfolk og har til enhver tid mellom 2 og 6 lærlinger i bedriften.

Fagene det utdannes i er Kjemiprosessfaget, Industrimekanikerfaget og Industrirørleggerfaget.

Ønsker du å bli bedre kjent med Returkraft kan du lese mer om dem her: www.returkraft.no