Kristian­sand: Her produ­serte de 1000 nødre­spira­torer for regje­ringen

Servi i Kristiansand har produsert 1000 nødrespiratorer på oppdrag for regjeringen og får skryt av statsministeren. På tross av debatt rundt produktet, har flere land vist interesse for å kjøpe respiratoren.