Norskundervisning for fremmedspråklige lærlinger

Vi har flere lærlinger med fremmedspråklig bakgrunn. Våre bedrifter ser behovet for at også de skal kunne kommunisere godt med sine kolleger og forstå læreplan og vanlige faglige uttrykk som brukes i bedriftene.

Vi ser også at fremmedspråklige har vanskelig for å følge med i undervisningen på våre kurs og dermed stryker på testene.

OTEK har derfor startet et prøveprosjekt for å fremme språket til disse lærlingene.

Det er veldig praktisk rettet mot læreplaner, faguttrykk og tegningsforståelse.

Vi har nå startet med fire lærlinger, alle disse har samme læreplan. Dette er en skikkelig motivert gjeng.  

Dette blir nok å finne veien mens vi går, og evaluere etter at vi har gjennomført undervisningen på 32 timer.

Håper vi kan bidra sånn at bedriftene våre kan satse på fremmedspråklige lærlinger, for flinke til å jobbe, det er de!