Ny medlemsbedrift hos OTEK

Salaks AS er kommet med som ny lærebedrift i Industrimekanikerfaget. Vi ønsker dem hjertelig velkommen. Jo flere lærebedrifter og lærlinger, jo flere fagfolk får vi i vårt distrikt!

Salaks AS er et helintegrert lakseoppdrettsselskap hjemmehørende i Salangen kommune i Troms fylke. Selskapet ble grunnlagt i 1985 og eies lokalt. Salaks AS har i dag fem matfiskkonsesjoner, og er tildelt en grønn konsesjon. Selskapet har åtte lokaliteter for produksjon av matfisk, lokalisert i Salangen, Lavangen, Harstad, Sørreisa og Dyrøy kommune. Salaks AS har også eget slakteri i Rotvik i Salangen kommune. Selskapet har i dag ca. 75 ansatte, og en samlet produksjon som utgjør nær 9000 tonn per år.

https://www.salaks.no/salaks-as