Ny medlemsbedrift Lavangen Maskin for OTEK Midt- og Sør-Troms

Bedriften er et firma som tar på seg jobber innenfor graving og massetransport. De er godkjent lærebedrift i Industrimekanikerfaget og tok inn lærling høsten 2020.

Fra høyre: lærling Kim Amundsen, faglig leder Kurt Johansen og styreleder Thomas Røkenes

Sjekk ut hjemmesiden til Lavangen Maskin A/S her