Offshore & onshore i Eiken

Eiken Mekaniske Verksted er lokalisert i Eiken i indre Agder og produserer utstyr både til offshore installasjoner og landbasert industri. National Oilwell Varco og kraftstasjoner er deres største samarbeidspartnere.

Bedriften har i alle år vært flinke til å ta imot nye lærlinger fra skolen og gi dem en sjanse til å utdanne seg til å bli flinke fagarbeidere. Fagene det er mulig å bli lærling i ved Eiken Mekaniske Verksted er Industrimekaniker, platearbeider, industrirørlegger, industrimaler og CNC maskineringsfaget.

Eiken Mekaniske Verksted består av fire moderne produksjonsenheter, med et samlet areal på 4000 kvadratmeter.

De utfører alt innen:

• Strukturell design, produksjon, metallarbeid og sveising

• Maskinering, avanserte rotasjons- og fresingsoppgaver med en topp moderne maskinpark

• Installasjon og elektriske, hydrauliske og mekaniske enheter

• Overflatebehandling, sandblåsing, spesialmaling og industriell maling

• Testutstyr, hydraulikk, mekatronikk og elektronikk

Bildet viser en grind rensker, denne fjerner/rensker vanninntaket i demninger. Den blir designet og bygget hos Eiken Mekaniske Verksted.

Vil du vite mer om Energos Equipment AS: https://eikenmek.no/nb/hjem/