Opplæringssenter for yrkesfag offisielt åpnet

av fylkesordfører Terje Riis - Johansen