Rekruttering og formidling 2021

2021 startet litt som 2020 sluttet på mange måter, og vi står ovenfor utfordringer når det gjelder å få ut informasjon til elevene som skal søke nye utfordringer i den videregående skolen.

OTEK Opplæringskontoret for teknologifag sør i Trøndelag ønsker derfor å se på muligheter for å tilrettelegge på digitale plattformer, slik at god og nyttig informasjon kommer ut til elevene.

Det vil si at det blir speed date med elevene på teams, hvor elevene får øvd seg på å frem-

snakke seg selv i en relativt formell situasjon, slik at de er best mulig skikket til å søke læreplass.

Vi ønsker også å tilrettelegge for et digitalt forum med et knippe bedrifter som står til disposisjon for å svare på spørsmål fra elevene. Samt at lærebedrift kan komme med viktig informasjon

Læreplassplakaten vil vi fortsette med. Dette er en plakat der det står navn på bedrift, og hvilket fag de har ledig læreplass i. Plakatene vil bli hengt opp på videreskolene i Trondheim, slik at elevene selv kan se mulighetene og forberede seg på å kunne sende søknad til lærebedrift.