Velkommen til en av Norges største tørr dokker!

 OneCo Ocean AS  utfører bygging og vedlikehold av marine kraner, fornyelse av klasse, vedlikehold og modifikasjon av skip, rigger og varierte marine- og havgående installasjoner med alle nødvendige disipliner.
De er en stolt leverandør av Norges flåte, med rammeavtale for vedlikehold av de norske Fridtjof Nansen-klassens fregatter.
Dette er en tradisjonsrik dokk i Kristiansand som virkelig har tatt imot mange lærlinger opp gjennom tidene!
Som lærling hos  OneCo Ocean AS  kan du utdanne deg i mange retninger. Her har de lærlinger i industrimekanikerfaget, industrirørleggerfaget, industrimontørfaget og platearbeiderfaget, og målet er at lærlingene skal bli så dyktige i faget at de etter fullført fagbrev kan fortsette å arbeide i bedriften som fast ansatt.
Deres kunder er oljeselskaper, riggselskaper, redere, akvakultur, forsvar, havnemyndigheter, energiselskaper, skipsverft og utstyrsleverandører.
I tillegg til deres verft i Kristiansand med en av de største tørr-dokkene i Norge, ligger de i Bergen (Laksevåg og Haakonsvern naval base) og Stavanger.

Les mer om bedriften her: https://oneco.no/tjenester-og-kompetanse/marine-olje-gas/