Etiske Retningslinjer

Etiske Retningslinjer

Etikk er læren om hva som er rett eller galt. Etikk gir deg regler og viser hva som kan hjelpe deg til å velge hva som er det rette å gjøre i ulike situasjoner. De etiske retningslinjene kan gi tips om hvordan du skal oppføre deg i tjenestesammenheng eller behandle en sak hvor noen du kjenner er involvert.

Styret har utarbeidet etiske retningslinjer som gjelder for ansatte og tillitsvalgte i OTEK Sør i Trøndelag.

Personlig opptreden

 • Ansatte og tillitsvalgte skal opptre slik at vi fremmer likestilling og likeverd.
 • Det er nulltoleranse mot mobbing og trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet.
 • Det er uakseptabelt å møte på jobb påvirket av enhver form for rusmidler, og det er viktig å vise måtehold når vi deltar på kurs, konferanser og andre arbeidsrelaterte anledninger.
 • Lov om behandling av personopplysninger skal følges av alle. Sensitive dokumenter skal håndteres og oppbevares slik at informasjonen ikke kommer på avveie.

Interessekonflikter, taushetsplikt og lojalitet

 • Vi ønsker en åpen ytringskultur. Dette er viktig for arbeidsmiljøet og den enkeltes trygghet og trivsel.
 • Vær spesielt oppmerksom hvis noen du står nær har interesser i en sak du jobber med. Dette gjelder også hvis du har ansvar for innkjøp. I et slikt tilfelle bør du sjekke din habilitet før kontrakt inngås.

Etiske retningslinjer for innkjøp og handel

 • Vårt overordnede mål er at innkjøp av varer og tjenester fortrinnsvis skal skje gjennom virksomheter som har tariffestede lønns- og arbeidsvilkår. Våre leverandører skal behandles slik vi selv ønsker å bli behandlet.
 • Bærekraft skal være et viktig kriterium ved innkjøp ved at vi gjennom våre innkjøp tar ansvar for påvirkning på samfunnet og miljøet.

Gaver, andre økonomiske fordeler og antikorrupsjon

 • Vi skal ikke bruke vår stilling/verv til å skaffe oss selv eller andre uberettigede fordeler
 • Du må ta klar avstand fra alle former for korrupsjon eller bestikkelser.

Varsling av kritikkverdige forhold

 • Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er brudd på lovregler, brudd på interne regler eller brudd på etiske normer.
 • Vi har plikt til å varsle om kriminelle forhold og om forhold der liv og helse er i fare.

LÆRLING

Dine muligheter

FAGBREV FOR VOKSNE

Fagbrev og praksiskandidat

VEIEN VIDERE

Veien videre etter fagbrev

Med øye for fremtiden

Som lærling har du rettigheter, men også noen plikter som forventes av deg som arbeidstaker.

LES MER

Hvordan skaffe lærlingplass

Hvis du allerede vet om en bedrift du kunne tenke deg å jobbe i, kan det være lurt å være i forkant. Her er noen tips til deg som vil få lærlingplass.

LES MER

Søke læreplass!

LES MER