Inntak til læreplass

Hovedregelen er at du skal ha bestått alle fag fra vg 1 og vg 2 innen det utdanningsprogrammet du ønsker læreplass i. Du er da ferdig med 24 mnd av opplæringen og det gjenstår 24 mnd læretid i bedrift. Det finnes mange unntak eller alternative veier. Ta kontakt med ditt lokale OTEK kontor for å få en oversikt over hva du mangler av både fag og læretid samt få satt opp en plan for hvordan du skal nå målet om fagbrev.