Rett til videregående opplæring

Fylkeskommunen har ansvar for å tilby videregående opplæring for ungdom mellom 16-19 år, noe som betyr at utdanningen skal føre til en av følgende:
• Generell studiekompetanse
• Yrkeskompetanse
• Grunnkompetanse (kompetanse på avgrenset område)

Ungdomsrett

Ungdom under 24 år har rett til 3 års videregående opplæring, eller flere år hvis opplæringstiden som er fastsatt i læreplanen, er lengre.
Du må bruke retten i løpet av en sammenhengende periode på fem år, når opplæringen skjer i skole og innen seks år når hele eller deler av opplæringen skjer i lærebedrift. Hele retten må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år.
Elever som har rett til spesialundervisning, har rett til videregående opplæring inntil to år ekstra, om eleven trenger det i forhold til opplæringsmål for den enkelte.
Les mer om Ungdomsrett her.

Ungdomsretten gir deg ikke rett eller fortrinn til læreplass, men du har flere rettigheter som lærling om du har ungdomsrett

Voksenrett

Du som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke fullført videregående opplæring, har rett til videregående opplæring etter søknad, fra og med det året du fyller 25.
Retten gjelder også deg som er innvandrer med oppholdstillatelse og som ikke har fullført tilsvarende videregående opplæring i hjemlandet.

Les mer om voksenrett her.

Dersom læreplanen fastsetter en opplæringstid på mer enn tre år, har du rett til den opplæringsstiden som er fastsatt i læreplanen