Ny kunnskap hele livet

Utvikling og endring har blitt det normale noe som stiller krav til livslang læring. Den utdanningen du tar som ung må oppdateres og utvikles gjennom hele livet. Det kan være at du må tilegne deg helt ny kunnskap eller bygge på den du har. Derfor finnes det flere løsninger for å ta fagbrev når du er voksen.