Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. Fagbrev på jobb skal være en mer fleksibel vei mot fag- og svennebrev uten at kravet til kompetanse hos de som avlegger fagprøven reduseres. Voksne får her mulighet til å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid.

Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring.

Fylkeskommunene har ikke plikt til å tilby fagbrev på jobb. Ta kontakt med fagopplæringsavdelingen i fylkeskommunen der du bor eller et opplæringskontor for å høre hva de kan tilby.