Praksiskandidat

Dette er en privatistordning for kandidater med lang og allsidig praksis. Praksisen må dekke bredden i faget og være 25% lengre enn læretid i faget. Ingen krav til skolegang, men 5 timer skriftlig teorieksamen må være bestått før oppmelding til fagprøve.

Privatist vil si at du selv er ansvarlig for å tilegne deg nødvendig kunnskap og ferdigheter.