Lærekontrakt som voksen

Du kan signere lærekontrakt uavhengig av alder. Kravet er at du innen oppmelding ti fagprøve, må ha bestått alle fellesfag og 5 timers skriflig teorieksamen i lærefaget.

Du kan gå i din ordinære stilling og ha lærekontrakt i tillegg.