Fagprøvens 4 deler

Planlegging

Lag en timeplan og begrunn valgene dine

Gjennomføring

Jobb etter den timeplanen du har laget samtidig som du tar høye for uforutsette ting

Dokumentasjon

Lag en rapport over eget arbeid med tekst og bilder

Vurdering

Beskrive eventuelle endringer og hva du er fornøy og mindre fornøyd med.

Lengde på fagprøven variere fra fag til fag. Læreplan for vg3 opplæring i bedrift angir lengden på fagprøven i ditt fag.