Fagprøve – vis hva du kan

Fagprøven avslutter opplæringen og du får vist fram kunnskap og ferdigheter du har i faget

På fag- og svenneprøven kan du prøves i alle kompetansemålene i læreplanen i ditt fag. Prøven vi likevel være tilpasset den jobben du gjør i din bedrift.