Oppmelding

For lærlinger og fagbrev på jobb

  • Lærebedriften eller opplæringskontoret har ansvar for oppmelding til fag- eller svenneprøve
  • Oppmelding sendes til fylkeskommunen i god tid før gjennomføring av fagprøven.
  • Fylkeskommunen godkjenner oppmelding og gir beskjed til prøvenemnda.
  • Prøvenemnda er ansvarlig for gjennomføring av fag- og svenneprøve

For Praksiskandidater
Praksiskandidater er selv ansvarlig for å melde seg opp til fag- eller svenneprøve. Oppmeldingsskjema finner du ved å gå inn på nettsiden til din fylkeskommune.