Årets Lærebedrift

OTEK Agder gratulerer vår medlemsbedrift GE Healthcare AS Lindesnes med velfortjent heder som Årets lærebedrift i Agder 2022!

Juryens begrunnelse:

GE HealthCare AS Lindesnes er med sine over 30 lærlinger en stor, viktig og engasjert lærebedrift.

De har i mange år på alle plan innenfor opplæring vært en stor bidragsyter. Hvert år tar de inn flere nye lærlinger i ulike fag.

GE HealthCare Lindesnes har gjennom et godt samarbeid med videregående skoler i regionen bidratt til at flere av elevene får utplassering og trening i et eller flere fag.

Gjennom LEIDA – nettverket har bedriften for pliktet seg til å bidra til at flere unge som har falt utenfor har kunnet fullført en planlagt opplæring.

Bedriftens ansatte er i tillegg bidragsytere i prøvenemndsarbeid og styrer i opplæringskontor.

Opplæringsleder Svein Conrad Øydneskleiv tok imot prisen på vegne av bedriften.

Prosjektleder Det store Samspillet Aina Hermansen og prosjektleder LEIDA Hege Lønning deltok også