Årsmøte 2024

Bjørnar Heimholt tar over som styreleder, etter Kjetil Andersen i OTEK Telemark.

Thove Marie leder av OTEK, overrakte gave til Kjetil på vegne av OTEK Telemark

Bjørnar Heimholt overtar nå som styreleder i OTEK Telemark. Han har mange år bak seg som styremedlem i OTEK og kjenner godt til organisasjonen.