Yrkeskompetanse

Har du yrkeskompetanse (fagbrev) kan du videreutdanne deg til yrkesfaglærer for å kunne undervise i den videregående skolen.

Les mer om Yrkesfaglærer.

Les mer om Praktisk Pedagogisk utdanning (PPU).