Om oss

OTEK Agder er et felles opplæringskontor som flere industribedrifter etablerte for å kvalitetssikre opplæring i bedrift, rekruttering av fagarbeidere og fremme voksenopplæring i bedrift. OTEK Agder koordinerer og tilrettelegger informasjon til ungdom, foreldre, skoler og andre om utdanning og yrkesvalg.