Kjell Arne Håland

Kjell startet som opplæringskonsulent hos OTEK AGDER våren 2020. Han har mange års erfaring fra lokal industri. Har siste året jobbet innen fagopplæring.

Rådgiver
Mobil: 414 49 188
Telefon: 380 29 004
E-post: kjell@otek.no