Om oss

OTEK Nord i Trøndelag eies av teknologifagbedrifter lokalisert i tidligere Nord-Trøndelag fylke. Kvalitetssikring av fagopplæring i bedrift er vårt viktigste arbeidsområde. Rekruttering av lærlinger til lærebedriftene er også et viktig arbeid for oss. Vi samarbeider med bedrifter og skoler om informasjon som synliggjør utdanning og yrker i teknologifagene.