Om oss

OTEK Sør i Trøndelag er et opplæringskontor som kvalitetssikre fagopplæring i bedrifter innen Teknologifagene. Vi jobber også med rekruttering og formidling av både ungdom og lærebedrifter til fagene våre.

Vi eies av medlemsbedriftene som velger et styre bestående av fem medlemmer og to varamedlemmer. I tillegg kan representanter fra Fylkeskommunen v/Utdanningsavdelinga være observatør på styremøter og årsmøte. Det velges også en representant fra lærlingene på årsmøtet.

OTEK Sør i Trøndelag koordinerer og tilrettelegger også fagopplæring for voksne