Styret for OTEK Nord i Trøndelag

Lærebedriftene som eier OTEK Nord i Trøndelag velger styre i den årlige generalforsamlingen.

STYRET FOR OTEK Nord i Trøndelag 2022/2023

Leder; VEGARD LINDSETMO,  HBK Verdal AS 

Styremedlemmer;

* JAN INGJAR HOLMVIK,  Aker Solutions AS avd. Verdal

Vara; TERJE FORMO, Aker Solutions AS avd. Verdal,    

* KNUT ERIK NORØY, Norske Skog Skogn

Vara: VEGARD LINDSETMO, HBK Verdal                        

*NINA FOSSUM, T.N. Vangs Mekaniske AS                                          

Vara; KENNETH AASTRØM HYNNE, Nortura avd. Steinkjer,                                                  

HÅVARD HUSBY, Skala Maskon AS

Vara; OLE IVAR ALSTAD, Glava AS

* HANS ERIK NESS, HE Plan AS                                 

Vara: HARTVIG JACOBSEN, Overhalla Mekaniske AS 

*   SVEIN VIKAN, Lyng Drilling AS

Vara; GEIR MALMO, MM FollaCell AS

* CECILIE HAMLAND Moen Verft AS                                               

Vara; FRODE LAURITSEN, Sinkaberg-Hansen AS

Daglig leder er styrets sekretær.

Fagrådgiver i Trøndelag Fylkeskommune har møterett i styret.