Styret OTEK Nord i Trøndelag

Medlemsbedriftene velger styret for OTEK Nord i Trøndelag på generalforsamlingen.