Retningslinjer for oppfølging av Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

(Åpenhetsloven)  er gjeldende fra 1. juli 2022. 

Åpenhetsloven er en norsk lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Loven skal også bidra til å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomhetene håndterer negative konsekvenser på disse områdene. 

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning. 

OTEK Sør i Trøndelag er ikke omfattet av åpenhetsloven. 

Selv om OTEK Sør i Trøndelag ikke er omfattet av loven så ønsker vi å følge intensjonen i denne. 

OTEK Sør i Trøndelag respekterer og støtter grunnleggende menneskerettigheter, slik de fremkommer i internasjonale konvensjoner og norske lover i all vår virksomhet. 

Som opplæringskontor er vi veldig opptatt av ansvarlige arbeidsforhold for våre lærlinger, og de vi samhandler med. 

Det er vår plikt å overholde menneskerettighetene og å følge åpenhetsloven for å sikre gjennomsiktighet og ansvarlighet i vår virksomhet. 

Vi ønsker at våre medlemsbedrifter følger opp kravene i Åpenhetsloven, uavhengig av om man er omfattet av loven eller ikke. 

For å følge opp at våre største leverandører følger opp loven så vil vi årlig sende et erklæringsskjema til disse hvor vi ber om tilbakemelding på at de forholder seg til kravene i åpenhetsloven