Læretid i utlandet

E-Rasmus+ er et EU prosjekt der lærlinger kan ta deler av læretiden sin i utlandet. Utplasseringsperioden vil skje i løpet av 2. læreår og passer for lærlinger som ligger godt ant i forhold til opplæringsløpet. Dette er en unik mulighet til å lære om kulturen i arbeidslivet i et annet land samtidig som du vil lære mye om deg selv gjennom å måtte stå på egne bein i et nytt land med et nytt språk. Litt språkopplæring inngår i opplegget.

Ta kontakt med idar@otek.no for nærmere informasjon og søknad