Bli godkjent lærebedrift

For å kunne ansette en lærling må man først bli godkjent som lærebedrift. Dette gjør man ved å søke til utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylke på godkjent søknadsskjema. Godkjenning blir innvilget dersom bedriften har relevante arbeidsoppgaver som gjør at lærlingen får opplæring i kompetansemålene i den aktuelle læreplanen. Bedriften må også ha en faglig leder som har ansvar for opplæringa i samsvar med opplæringsloven. Når bedriften er godkjent får dere en bekreftelse og et godkjenningsbevis. Dere får også tilsendt et flott merke som viser at bedriften deres har lærling.

Læretiden

Læretiden er etter «hovedmodellen» to år i bedrift, der det ene året blir definert som et opplæringsår, og det andre som et verdiskapningsår. I praksis betyr det at lærlingen får mer opplæring i starten av læretiden enn mot slutten. Dette viser seg også på lønnsstigen. Lærlingen får normalt 30% av fagarbeiderlønn det første halvåret, 40% det andre halvåret, deretter 50% og til slutt 80% av fagarbeiderlønn siste halvåret.

Krav til bedriften

For å kvalitetssikre opplæringen er det noen krav til lærebedriftene:

 • lage en intern opplæringsplan med utgangspunkt i læreplanen i faget. Planen skal være en konkret beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver lærlingen skal utføre i løpet av læretiden
 • tilby lærlingen et godt arbeids- og læringsmiljø
 • gi personlig støtte, instruksjon og rettledning i faget
 • ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen
 • gjennomføre vurderingssamtaler minst hvert halvår og dokumentere disse
 • vurdere resultatet av opplæringen med jevne mellomrom
 • utbetale lønn som avtalt i lærekontrakt/arbeidsavtale
 • melde lærlingen opp til fagprøve og legge til rette for gjennomføring av prøven

Opplæringskontoret sin rolle

Dersom bedriften er medlem av OTEK Sunnmøre vil vi hjelpe til med flere av punktene over. Vi vil i tillegg stå for følgende:

 • vi skriver lærekontrakter og melder lærlingen opp til fagprøve
 • vi står for det meste av papirarbeid og kontakt med utdanningsavdelingen på fylkeskommunen
 • vi bistår lærlinger og bedrifter ved fare for heving av lærekontrakter
 • vi deltar på vurderingssamtaler og ser til at bedriften følger opplæringsloven og den aktuelle læreplanen
 • vi hjelper til med å legge til rette for at lærlingen får dokumentere opplæringen sin
 • vi holder kurs for lærlinger og instruktører
 • vi driver rekrutteringsarbeid på skoler i nærområdet og informerer om fagopplæringen
 • vi deler ut lærlingpermer og instruktørpermer med nyttig innformasjon

Økonomisk støtte

Lærebedrifter som har tegnet lærekontrakt med lærlinger mottar tilskudd for opplæringen:

Basistilskudd I utbetales til lærebedriften for lærlinger med rett til videregående opplæring. Tilskuddet utbetales for opplæringsåret, ikke verdiskapingsåret. Tilskuddet til opplæring fordeles likevel over hele perioden. Det vil si at et tilskudd for tolv måneders opplæring fordeles over tjuefire måneder.

Basistilskudd II utbetales til bedrifter som tilsetter lærlinger som er over tjueen år, og som har all opplæringstid i bedrift. Ordningen gjelder også for lærlinger som tidligere har fått oppfylt retten til videregående opplæring. Et eksempel på dette er en lærling som har gått tre år på et studiespesialiserende utdanningsprogram, og som senere tegner lærekontrakt med sikte på fag- eller svennebrev. Lengden på læretiden vil bli beregnet i henhold til regelverket. I motsetning til basistilskudd I utbetales basistilskudd II for både opplærings- og verdiskapningstid.

Ekstraordinært tilskudd utbetales til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilt behov. Denne tilskuddsordningen har til hensikt å stimulere bedrifter til å ta inn lærlinger og lærekandidater som ikke har utbytte av det ordinære tilbudet i lærebedriften. Ofte vil dette gjelde lærlinger og lærekandidater som har hatt spesialundervisning i skolen, men det er ikke noe krav om dette for å kunne søke om ekstraordinært tilskudd. Tilskuddsordningen gjelder også for kandidater som har opplæringskontrakt og sikter mot praksisbrev. Det kan søkes støtte til ekstra personellressurser for å følge opp lærlingen eller lærekandidaten.

Hvordan skaffe seg lærling

Det er flere måter å komme i kontakt med aktuelle lærlinger. Man kan lyse ut stillingen som en vanlig stilling som lærlingene søker på. Man kan også ta kontakt med oss på opplæringskontoret for å få lister på aktuelle søkera. Bedriften kan også registrere en bruker på fylkets portal for videregående opplæring på nett – VIGO Bedrift – hvor de kan få tilgang til alle aktuelle søkere innen sine fag selv. I midten av mars er søkerlistene klare og vi kan begynne å formidle kandidater. Den beste måten å starte på er å ta i mot elever fra skolen når de har utplassering. Da blir både bedriften og eleven bedre kjent, og man får et godt grunnlag for å vurdere om kandidaten er den rette for deres bedrift.

Om din bedrift vil bli medlem i OTEK Sunnmøre, vennligst ta kontakt med oss.

Lykke til med å ansette en lærling!