Styret for OTEK Agder

Medlemsbedriftene velger styret for OTEK Agder på sitt årlige årsmøte.
Styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer fra medlemsbedriftene. I tillegg kan representanter fra Fylkeskommunen, Utdanningsavdelinga være observatør på styremøte og årsmøte.

Styret året 2023-2024:

Styreleder: Hilde Evensen (KSMV AS)
Styremedlem: Espen Evensen (Industri og Energi)
Styremedlem: Lena Andreassen (FIVEN Norge AS)
Styremedlem: Geir Mjåland (Glencore Nikkelverk AS)
Styremedlem:  Siri Vimme Ribe (Morrow Batteries)
Styremedlem: Ghodratollah (Mano) Golshan  (ELKEM / REC Solar)
Styremedlem: Morten Njåstad (Agder Energi)
Styremedlem: Anne Karin Mosaker (AS Nymo)

Varamedlem: Stian Nygren (Berry Packaging Norway AS)