Kurs

Alle våre lærlinger har en kurspott på kr. 20 000 som disponeres i løpet av læretiden. Lærlinger kan melde seg på kurs vi arrangere i våre lokaler, eller de kan i samråd med sin faglig leder melde seg på andre aktuelle kurs. Ansatte får også delta mot en liten kursavgift, hvis dert er ledig plass.