Styret for OTEK Sunnmøre

Medlemsbedriftene velger styret for OTEK Sunnmøre på sitt årlige årsmøte.
Styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer fra medlemsbedriftene. I tillegg kan representanter fra Fylkeskommunen, Utdanningsavdelinga være observatør på styremøte og årsmøte.

Styret året 2024-2025

Styreleder - Elise Gjermundsrød - Fiskerstrand Verft AS
Nestleder - Lidvar Giskeødegård - Spilka AS

Styremedlemmer
Haris Taslidza - MMC First Process
Rikard Myklebust - Rørtek AS
Nina Tomren - Nordvest Miljø AS

Varamedlemmer
Johnny Kaald - Sperre Air Power AS
Vivian Pedersen - Optimar AS

Revisor

BDO AS