Styret for OTEK Sunnmøre

Medlemsbedriftene velger styret for OTEK Sunnmøre på sitt årlige årsmøte.
Styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer fra medlemsbedriftene. I tillegg kan representanter fra Fylkeskommunen, Utdanningsavdelinga være observatør på styremøte og årsmøte.

Styret året 2023-2024

Styreleder - Maren Fjørtoft Bringsvor - Vegsund Slip AS
Nestleder - Lidvar Giskeødegård - Spilka Industri AS

Styremedlemmer
Haris Taslidza - MMC First Process AS
Elise Gjermundrød - Fiskerstrand Verft AS
Rikard Myklebust - Rørtek AS

Varamedlemmer
Johnny Kaald - Sperre Air Power AS
Nina Tomren - Nordvest Miljø AS

Valgkomité

Freddy Bakkene - Vegsund Slip AS

Revisor

BDO AS