Styret for OTEK Sunnmøre

Medlemsbedriftene velger styret for OTEK Sunnmøre på sitt årlige årsmøte.
Styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer fra medlemsbedriftene. I tillegg kan representanter fra Fylkeskommunen, Utdanningsavdelinga være observatør på styremøte og årsmøte.

Styret året 2021-2022

Styreleder - Brynjar Hatlegjerde – Sibelco AS
Nestleder - Nils Solevåg – Optimar AS

Styremedlemmer
Maren Bringsvor – Vegsund Slip AS
Johnny Kaald – Sperre Airpower AS
Haris Taslidza – MMC First Process AS

Varamedlemmer
Lidvar Giskødegård – AS Spilka Industri
Siril Thoresen – Lextor AS