Læretiden

Læretiden er etter “hovedmodellen” to år i bedrift, der det ene året blir definert som et opplæringsår, og det andre som et verdiskapningsår. I praksis betyr det at lærlingen får mer opplæring i starten av læretiden enn mot slutten. Dette viser seg også på lønnsstigen. Lærlingen får normalt 30% av fagarbeiderlønn det første halvåret, 40% det andre halvåret, deretter 50% og til slutt 80% av fagarbeiderlønn siste halvåret.