Bli lærebedrift gjennom OTEK

Bedriften kan søke om godkjenning som lærebedrift gjennom å melde seg inn i OTEK. Dette skjer ved at bedriften tar kontakt med sitt lokale OTEK kontor som vil ordne det formelle. Bedriften må kunne gi opplæring i de fleste læreplanmålene og ha en faglig leder som enten har fagbrev i faget eller minimum 6 års relevant erfaring fra faget. Er det enkelte læreplanmål bedriften ikke dekker vil OTEK være behjelpelig med løsninger for dette.