Hvordan ansette en lærling?

Ta kontakt med ditt lokale OTEK kontor og de vil hjelpe deg.

Yrkesfaglig fordypning (YFF) er et fag i den videregående skole der elevene skal ut i bedrift for å lære mere om de forskjellige fagene. Dette en fin mulighet både for bedriften og eleven til å bli kjent med tanke på framtidig læreplass.