Hva bidrar OTEK med?

For å kvalitetssikre opplæringen er det noen krav til lærebedriften som OTEK bistår med

  • Lage en intern plan med utgangspunkt i læreplanen i faget
  • Tilby lærlingen et godt arbeids- og læringsmiljø
  • Gi personlig støtte, instruksjon og rettledning i faget
  • Ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen
  • Gjennomføre vurderingssamtaler minst hvert halvår og dokumentere disse
  • vurdere resultatet av opplæringen med jevne mellomrom
  • Melde opp til fagprøve og legge til rette for gjennomføring av prøven