Som lærling får du


• Lønn under læretiden
• Gode jobbmuligheter etter endt utdanning
• Spennende muligheter for videre utdanning etter fagbrev

Å være lærling er en sikker vei mot en spennende yrkeskarriere i en bransje som har fokus på det grønne skiftet og ny teknologi.