Lønn under opplæring

Læretiden består av 50% opplæring og 50% verdiskapning. Du får lønn for verdiskapningsdelen.
Lønn skal tilsvare nyutdannet fagarbeiders lønn i den bedriften du er lærling i, og kan derfor variere.
Ved overtidsarbeid regnes lønn og overtidstillegg etter hjelpearbeiderlønn.